TA-Balk

Äntligen finns det en TA-balk på marknaden som helt lever upp till Europastandarden för skyddsräckessystem. Worxsafes TA-balk uppfyller alla krav till punkt och pricka och kan i framtiden helt ersätta andra avspärrningsanordningar. En tung och säker lösning.

TA-Balk 2,8m

  • Ny utgåva som uppfyller standard EN 13374-A.
  • Mönsterskyddad i Sverige/EU.
  • Robust stålkonstruktion med betongballast.
  • Räckesdel i fullbredd för att minimera öppningar.
  • Förberedd med fästen för extra tillbehörssträvor.
  • Kopplas ihop med kedja.
  • Vikt 412 kg.

Standard EN 13374

Om det föreligger fallrisk ska ett fallskydd användas. Hur fallskyddet ska se ut regleras av Europastandard 13374-Temporära skyddsräckessystem. Standarden ska säkerställa att ingen kan ramla förbi räcket.

Fallskyddet ska bland annat ha en fotlist som är minst 150 mm hög. Det ska också ha en minsta totalhöjd på 1 m. Horisontella öppningar får vara max 120 mm och vertikala öppningar max 470 mm.

Standarden specificerar också tre olika lastklasser : A, B och C. Worxsafe TA-balk uppfyller klass A som syftar till att:

  • Stödja en person som lutar sig mot räcket och tillhandahålla handstöd.
  • Kollektivt stoppa en person som faller eller går emot räcket på ett arbetsplan med upp till 10° lutning.
  • Klass A definieras av ett statiskt test som är uppdelat i ett fall med maximal vindlast på 600 N/m2 (32 m/s) samt en lastkombination med 200 N/m2 vindlast tillsammans med punktbelastningar på utvalda delar av räcket som simulerar fall mot räcket.

Produktblad om vår TA-balk.