Utveckling

Vi åtar oss också kundunika projekt/produkter, där vi hjälper våra kunder med utveckling samt tillverkning i samråd med kunden och det specifika behov som föreligger.

Vårt fokus är att ta fram kostnadseffektiva produktlösningar, där förutom funktion, transport/lagring/hantering är en viktig del i vår produktutveckling.